?!DOCTYPE html> pe圆Ş加药?- 东莞市杰容器制品有限公?/title> <meta name="Keywords" content="pe圆Ş加药?> <meta name="Description" content="Z详细介绍pe圆Ş加药׃品内?包括pe圆Ş加药q用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有pe圆Ş加药新M及最新的市场pe圆Ş加药׃h?咨询电话:0769-81888114"> <meta name="renderer" content="webkit"> <link rel="icon" href="" type="image/x-icon"> <link rel="stylesheet" href="/template/jiesen/lib/common-qz.css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id="pageMain"> <!-- top --> <div class="topbar"> <div class="container"> <p class="fl">东莞市杰容器制品有限公ؓ您免Ҏ供PE加药、PE锥底水箱、PEq输|等相关信息Q敬请关注!</p> <div class="fr"><a href='/pages' target='_blank'>您暂无新询盘信息Q?/a></div> </div> </div> <!-- header --> <div class="head container"> <a href="/"> <img alt="东莞市杰容器制品有限公? src="/uploads/logo/20180525034517.png"/></a> <div class="toplist fl"> <p>品质+服务=好容?/p> </div> <div class="toptell fr"> <span>24时咨询电话</span> <p>15899924426</p> </div> </div> <!-- nav --> <div class="nav"> <div class="container"> <ul> <li class="selected"><a href="/">首页</a></li> <li><a href="/pesx/" rel="nofollow">储罐</a></li> <li><a href="/peysg/" rel="nofollow">q输|?/a></li> <li><a href="/pezdsx/" rel="nofollow">锥底|?/a></li> <li><a href="/download/" rel="nofollow">客户案例</a></li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <!-- banner --> <!-- common --> <div id="proShowWrap1"> <div class="ps1Box clearfix"> <div class="pstyfl fl"> <!-- profl --> <div id="protype1"> <dl class="py1Wrap"> <dt class="py1tit"> <span class="py1swp"> 产品分类<br/> <span class="py1swpen">CLASSIFICATION</span> </span> </dt> <dd class="py1DWp"> <ul class="py1ItemWp"> <li class="py1FirItem"><a class="transition" href="/pesx/" title=" PE水箱" target="_self"> PE水箱</a></li> </ul> </dd> <dd class="py1DWp"> <ul class="py1ItemWp"> <li class="py1FirItem"><a class="transition" href="/pejyx/" title="pe加药q? target="_self">pe加药q?/a></li> </ul> </dd> <dd class="py1DWp"> <ul class="py1ItemWp"> <li class="py1FirItem"><a class="transition" href="/peysg/" title="peq输|系? target="_self">peq输|系?/a></li> </ul> </dd> <dd class="py1DWp"> <ul class="py1ItemWp"> <li class="py1FirItem"><a class="transition" href="/pekmyxcp/" title="pe开模异形? target="_self">pe开模异形?/a></li> </ul> </dd> <dd class="py1DWp"> <ul class="py1ItemWp"> <li class="py1FirItem"><a class="transition" href="/bxgsx/" title="不锈钢水? target="_self">不锈钢水?/a></li> </ul> </dd> <dd class="py1DWp"> <ul class="py1ItemWp"> <li class="py1FirItem"><a class="transition" href="/pedkyt-/" title="pe大口圆桶 " target="_self">pe大口圆桶 </a></li> </ul> </dd> <dd class="py1DWp"> <ul class="py1ItemWp"> <li class="py1FirItem"><a class="transition" href="/pedkft/" title="pe大口Ҏ" target="_self">pe大口Ҏ</a></li> </ul> </dd> <dd class="py1DWp"> <ul class="py1ItemWp"> <li class="py1FirItem"><a class="transition" href="/pefl/" title="PE法兰" target="_self">PE法兰</a></li> </ul> </dd> <dd class="py1DWp"> <ul class="py1ItemWp"> <li class="py1FirItem"><a class="transition" href="/pezdsx/" title="PE锥底水箱pd" target="_self">PE锥底水箱pd</a></li> </ul> </dd> <dd class="py1DWp"> <ul class="py1ItemWp"> <li class="py1FirItem"><a class="transition" href="/pehfc/" title="PE化粪? target="_self">PE化粪?/a></li> </ul> </dd> <dd class="py1DWp"> <ul class="py1ItemWp"> <li class="py1FirItem"><a class="transition" href="/fcsg/" title="房R水箱" target="_self">房R水箱</a></li> </ul> </dd> </dl> </div> <!-- 联系方式 --> <div id="contact1Wrap"> <dl class="ct1Wp"> <dt> <span>联系方式</span> </dt> <dd> <span class="ctc ctph1">联系人:<span class="cts ctph2">谢先?/span></span> </dd> <dd> <span class="ctc ctph1">电话Q?span class="cts ctph2">0769-81888114</span></span> </dd> <dd> <span class="ctc ctmb1">手机Q?span class="cts ctmb2">15899924426</span></span> </dd> <dd> <span class="ctc ctwebsite1">QQ1Q?span class="cts ctwebsite2">1641522457</span></span> </dd> <dd> <span class="ctc ctaddr1">QQ2Q?span class="cts ctaddr2">2387268000</span></span> </dd> </dl> </div> </div> <!-- profr --> <div class="fr"> <div class="commonfr"> <!-- navigation --> <div id="ng1wRap"> <div class="ng1Wp" style="width:860px;"> <span class="ng1Txt">您的位置Q?/span> <span class="nga"> <a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/pejyx/">pe加药q?/a> > <a href="/supply/11.html">pe圆Ş加药?/a> </span> </div> </div> <!-- content --> <div class="content"> <div class="contTit"> <h1>pe圆Ş加药?/h1> </div> <div class="cmBody"> <p> 杰森容器加药桶在水处理工E中加药桶主要用于各U药剂的搅拌、溶解、储存,再通过计量泉|水射器将药液投加到各投加炏V?加药桶外形分为方形和圆ŞQ材质ؓ聚乙烯(PEQ,通过滚塑技术一ơ成型,上部预设了计量܇及搅拌机的安装位|,搅拌机、加药桶、计量܇三合一Q用非常方ѝ?</p> <p style="text-align:center;"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33439/201805241341094613343925330.jpg" /> </p> <p> 提示Q加药桶预设的计量܇及搅拌机安装位置Qƈ不完全通用于所有品牌、型L计量泵及搅拌机,具体安装旉要由客户Ҏ实际情况作出相应调整。实用于水处理净化设备配套、环保、水软化pȝ、加药系l等行业的加药和软化?</p> <p class="cminfo"> <span>来源Q?a href='http://www.wilbooks-literacy-partners.com/supply/11.html'>http://www.wilbooks-literacy-partners.com/supply/11.html</a></span>     <span>旉:2018/5/24 0:00:00</span> </p> </div> <div> <a href="/supply/12.html" class="pshangxia">[上一?加药]</a>  <a href="/supply/10.html" class="pshangxia">[下一?pe方Ş加药?]</a> </div> <div id="about-tag"> <span>相关标签Q?/span> <a href='/key.aspx?k=pe%bc%d3%d2%a9%cf%e4'>pe加药?/a>,<a href='/key.aspx?k=pe%d4%b2%d0%ce%bc%d3%d2%a9%cf%e4%bc%db%b8%f1'>pe圆Ş加药׃h?/a>,<a href='/key.aspx?k=pe%d4%b2%d0%ce%bc%d3%d2%a9%cf%e4%c5%fa%b7%a2'>pe圆Ş加药批?/a>, </div> <!-- 相关新闻 --> <div id="new1Relate1"> <div class="nw1Wp"> <p> <span class="nw1Tit">相关新闻</span> </p> <ul> <li class="nw1Item"> <span class="nw1Time">2018-05-31</span> <span class="nw1Content"><a href="/news/3.html]" rel="nofollow" title="杰森编l大家介lpeq输|的特点及用? target="_self">杰森编l大家介lpeq输|的特点及用?..</a></span> </li> <li class="nw1Item"> <span class="nw1Time">2018-05-31</span> <span class="nw1Content"><a href="/news/2.html]" rel="nofollow" title="PE加药可以分为哪几类" target="_self">PE加药可以分为哪几类...</a></span> </li> <li class="nw1Item"> <span class="nw1Time">2018-05-31</span> <span class="nw1Content"><a href="/news/1.html]" rel="nofollow" title="杰森编为您介绍PE锥底水箱的好? target="_self">杰森编为您介绍PE锥底水箱的好?..</a></span> </li> </ul> </div> </div> <!-- 相关产品 --> <div id="proArelated1"> <div class="prWrap"> <p class="prore"><span>相关产品</span></p> <ul class="proreUl"> <li> <a class="proreimgWrap" href="/supply/78.html" rel="nofollow" title="容器加药?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33439/201808300902120243343956209.jpg?path=www.wilbooks-literacy-partners.com/uploads/cp/201808300902120243343956209.jpg" title="容器加药? alt="容器加药?/></a> <p><a href="/supply/78.html" rel="nofollow" title="容器加药?><span>容器加药?/span></a></p> </li> <li> <a class="proreimgWrap" href="/supply/18.html" rel="nofollow" title="扁Ş加药?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33439/201805241150371113343961942.jpg?path=www.wilbooks-literacy-partners.com/uploads/cp/201805241150371113343961942.jpg" title="扁Ş加药? alt="扁Ş加药?/></a> <p><a href="/supply/18.html" rel="nofollow" title="扁Ş加药?><span>扁Ş加药?/span></a></p> </li> <li> <a class="proreimgWrap" href="/supply/17.html" rel="nofollow" title="zR机加药箱 "><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33439/201805241150087053343960729.jpg?path=www.wilbooks-literacy-partners.com/uploads/cp/201805241150087053343960729.jpg" title="zR机加药箱 " alt="zR机加药箱 "/></a> <p><a href="/supply/17.html" rel="nofollow" title="zR机加药箱 "><span>zR机加药箱 </span></a></p> </li> <li> <a class="proreimgWrap" href="/supply/16.html" rel="nofollow" title="型加药?><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/33439/201805241149385953343987389.jpg?path=www.wilbooks-literacy-partners.com/uploads/cp/201805241149385953343987389.jpg" title="型加药? alt="型加药?/></a> <p><a href="/supply/16.html" rel="nofollow" title="型加药?><span>型加药?/span></a></p> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- footer --> <div id="footer"> <div class="ftWrap"> <div class="ft-nav"> <ul class="clearfix"> <li> <a href="/" rel="nofollow" title="|站首页" target="_self">|站首页</a><span>-<span> </li> <li> <a href="/about/" rel="nofollow" title="关于我们" target="_self">关于我们</a><span>-<span> </li> <li> <a href="/news/" rel="nofollow" title="新闻中心" target="_self">新闻中心</a><span>-<span> </li> <li> <a href="/supply/" rel="nofollow" title="产品中心" target="_self">产品中心</a><span>-<span> </li> <li> <a href="/contact/" rel="nofollow" title="联系我们" target="_self">联系我们</a><span>-<span> </li> <li> <a href="/4g/" rel="nofollow" title="手机|站" target="_self">手机|站</a><span>-<span> </li> <li> <a href="/sitemap.html" title="|站地图" target="_self">|站地图</a><span>-<span> </li> <li> <a href="/sitemap.xml" title="XML" target="_self">XML</a><span style="visibility: hidden;">-<span> </li> </ul> </div> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?ff580b52a28cbb2f1d619057202f8ef9"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <div class="ft-info clearfix"> <div class="ft-fl"> <span>东莞市杰容器制品有限公?版权所?<span style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;">©</span> Copyright 2017</span><span><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1273831363'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1273831363%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></span> <p> <span>客户咨询热线Q?769-81888114</span>  <span>联系人:15899924426/谢先?/span>   <a target="_blank" rel="nofollow" style="color: #fff;">_ICP?1046594?3</a> </p> <p class="supWrap"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-05-08/"></script> <a rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.17580net.com/yqzc1.png" style="vertical-align: middle;"></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业pȝ" target="_blank">{l</a> </p> </div> <div class="ft-fr"> <span><img src="/template/jiesen/images/qr_code.png" alt="二维?/></span> </div> <p style="clear:both;">PE加药哪家好Q杰容器作Z业东莞PEq输|厂Ӟ以实惠的批发PE锥底水箱h及优良品质打动客PƢ迎联系我厂生定制Q?/p> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script src="/template/jiesen/lib/jquery-1.11.1.js"></script> <script src="/template/jiesen/lib/common_qz.js"></script> </div> <a href="http://www.wilbooks-literacy-partners.com/"> Ƶ߲ Av þۺɫž ձvһa</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>